Loading...
Bahasa Jawa - Kelas V

Wulangan 3: Patemon 4


Bagian 4 dari 4 Bagian

 

Gatekna banjur aranana gambar wayang iki!

Rama

 

Dasamuka
Laksmana


Subali

Anoman

Dewi Sinta

Sugriwa
Wibisana
Indrajit

 

Bagian 3.4.1.

Piliha 5 tokoh wayang saka gambar ing dhuwur banjur tulisen katrangane! Rembugen karo kancamu sakelompok!


Dasamuka
  • Putrane Resi Wisrawa karo Dewi Sukesi.
  • Ratu ing Alengka.
  • Duwe aji pancasona.

 

Bagian 3.4.2.

Gawea karangan rong paragraf wae, kang nyritakake tokoh wayang Ramayana nganggo basa krama!


Bagian 4 dari 4 Bagian


 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *