Loading...
Bahasa Jawa - Kelas V

Wulangan 1: Patemon 4


Bagian 4 dari 4 Bagian

 

Gambar iki tamatna!

 

Bagian 1.4.1.

Saka gambar nang dhuwur, gawenen karangan sing cekak aos nganggo basa krama!

  1. Miliha irah-irahan/judhul kang isine cocog karo gambar iki.
  2. Apa sing ana gayutane karo gambar cathetana kabeh ing kertas kanthi urut.
  3. Saben gambar critakna kanthi cekak aos ana ing kertas, nganti wujud ngengrengan karangan.
  4. Ngengrengan iku tulisen dadi karangan ganep ana kertas sing resik.
  5. Gatekna tembung-tembunge, ejaane, lan tulisane

Bagian 4 dari 4 Bagian


 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *