Loading...
Bahasa Jawa - Kelas V

Wulangan 4: Patemon 4


Bagian 4 dari 4 Bagian

 

Gatekna, wacanen, banjur apalna!

 

Bagian 4.4.1.

Gantinen nganggo tulisan latin!

Gantinen nganggo tulisan Jawa!

  1. Yuyun Maharani = …..
  2. Aris Gumilar = …..
  3. Dian Banuwati = …..
  4. Canthas Wicara = …..
  5. Wasis Ngupaya = …..

 

Wacan iki salinen tulisan Jawa!

Jenengku Gagat Rahina. Aku lair ing dina Kemis Legi jam lima esuk. Aku duwe adhi siji wadon. Jenenge Wulan Purnami. Adhiku lair ing dina Setu Wage jam rolas bengi. Wektu kuwi jarene lagi padhang rembulan.


Bagian 4 dari 4 Bagian


 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *