Loading...
Bahasa Jawa - Kelas VII

Wulangan 3.2: Parikan


Bagian 3 dari 4 Bagian

 

Parikan

Parikan yaiku unen-unen kang dumadi saka rong ukara utawa patang ukara kang migunakake purwakanthi utawa tibane swara kang padha. Paugeraning parikan yaiku :

 • Menawa kedadeyan saka rong ukara, ukara sepisan diarani purwaka utawa wod, dene ukara kapindho diarani isi.
 • Menawa kedadeyan saka patang ukara mula ukara siji lan loro diarani purwaka utawa wod, dene ukara ketelu lan kepapat diarani isi.
 • Parikan kang kedadeyan saka rong ukara nduweni purwakanthi utawa tibane swara padha (AA)
 • Parikan kang kedadeyan saka patang ukara nduweni purwakanthi utawa tibane swara ukara  siji padha karo ukara ketelu, tibane swara ukara kapindho padha karo ukara kepapat (AB AB)

 

Parikan (4 wanda + 4 wanda) x 2

Pitik blorok, manak siji; Jare kapok, malah  ndadi

Wajik klithik, gula Jawa; Luwih becik, sing prasaja.

Nyangking ember, kiwa tengen; Lungguh jejer, tamba kangen.

Plesir sore, dina ahad; Naksir kowe,  kakeyan ragat.

Plesir sore, ngajak Restu; Naksir kowe ora kewetu.

 

Parikan (4 wanda + 6 wanda) x 2

Abang-abang, kembang wora-wari; Klambi abang, jenenge Lestari

Bisa nggender, ora bisa ndemung; Bisa jejer , ora wani nembung

Bisa nggambang, ora bisa nyuling; Bisa nyawang, ora bisa nyandhing.

Manuk emprit, mencok godhong tebu; Dadi murid, sing sregep sinau.

 

Parikan (3 wanda + 5 wanda) x 2

Bayeme, wis kuning-kuning; Ayeme, yen wis nyandhing.

Timune, diiris-iris; Gumune, ora uwis – uwis.

Sirahe, dianguk-anguk; senenge, yen wis kepethuk.

 

Parikan (4 wanda + 8 wanda) x 2

Klapa sawit, wite dhuwur wohe alit; Isih murid aja seneng keceh dhuwit.

Kembang menur, sinebar den awur-awur; Yen wis makmur, aja lali mring sedulur.

Rujak dhondhong, pantes den wadhahi lodhong; Yen wis condhong, tindakena gotong royong.

Tawon madu, ngisep sari kembang jambu; Aja nesu, yen ditudhuhna luputmu.

 

Parikan (8 wanda + 8 wanda) x 2

Gawe cao nangka sabrang, kurang sirup luwih banyu; Aja awatak gumampang; den sengkud nggregut  sinau.

Jangan kacang winor kara, kaduk uyah kurang gula; Piwelingku mring pra siswa, aja wedi ing rekasa.

Kayu urip ora ngepang, ijo-ijo godhong jati; Uwong urip ora gampang, mula padha ngati-ati.

 


Bagian 3 dari 4 Bagian

 

One comment
 1. Aprilita putri yulianti

  1.Parikan yaiku unen-unen kang dumadi saka rong ukara utawa patang ukara kang migunakake purwakanthi utawa tibane swara kang padha.
  2.Pitik blorok, manak siji; Jare kapok, malah ndadi
  3.Klapa sawit, wite dhuwur wohe alit; Isih murid aja seneng keceh dhuwit.
  4.Gawe cao nangka sabrang, kurang sirup luwih banyu; Aja awatak gumampang; den sengkud nggregut sinau.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *